YENİ EKLENENLER

E-öğrenme (veya e-Öğrenim) eğitimde elektronik medya, eğitim teknolojisi ve bilgi/iletişim teknolojileri kullanımıdır. E-öğrenme yazılı metin, ses, görüntü, animasyon ve video materyallerinin kullanıldığı web tabanlı öğrenme süreçlerinden oluşur.

Köklü bir geçmişe sahip İstanbul Tıp Fakültesinin bu konuda da öncü olması gerektiği düşüncesi ile “Mezuniyet Öncesi Eğitim” müfredatının bir bölümünün sanal ortama aktarılması uygun görülmüştür. E-öğrenme konvansiyonel öğrenime destek amaçlı olarak kullanılacaktır.

Çeşitli bilgi ve becerilerin ve Çekirdek Eğitim Programında yer alan başlıkların e-öğrenim kapsamında sunulması planlanmaktadır.

E-öğrenmenin uygulanması ve işlerliği konusunda geliştirilecek yöntemler hakkında çalışılmaktadır.
Her hakkı İstanbul Üniversitesi'ne aittir.